Historie

Z historie klubu

Začátky kopané na Stašsku jsou těsně spjaty se založením Sokola v roce 1921. Díky organizátorské práci několika nadšenců a propagátorů kopané, zejména bratří Krausů, Kňourka a M.Grabmüllera  a za finanční podpory sponzorů, se podařilo podchytit zájem hráčů. Fotbalové začátky nebyly lehké. Nebyl dostatek financí na nákup dresů, kopaček, míčů a hrálo se na provizorních hřištích, především se soupeři z okolních obcí, Vacovem, Zdíkovem, Rohanovem a Úbislaví.

Tato etapa vývoje stachovské kopané byla ukončena v roce 1931, kdy se v hotelu „U Lva“ konala ustavující schůze, na které byl založen SK Stachy. Zároveň bylo přijato usnesení k výstavbě fotbalového hřiště na pastvištích pod Jaroškovem a schválena symbolika SK – vlaječka a odznak znázorňující tři smrky.

Toto hřiště již s potřebnými parametry pro utkání mistrovských soutěží bylo vybudováno svépomocí hráčů, diváků a sponzorů bez potřebné mechanizace během dvou let, včetně oplocení a časomíry. V první polovině 30-tých let hrálo stachovské mužstvo řadu přátelských zápasů a pouťových turnajů s tradičními soupeři z Vacova, Zdíkova, Čkyně, Malenic, Kašperských Hor, Nezdic, Strašína a Soběšic. K zápasům dojížděli hráči na kolech a později na nákladních autech pánů Grabmüllera a Beneše. Trénování mužstva se ujal bývalý hráč divizního SK Sušice J.Prokeš.

V polovině 30-tých let byl tým zařazen do I.A třídy Jihočeské župy. V mistrovských zápasech této soutěže se prezentovalo stachovské mužstvo až do ukončení II.světové války. O vysoké kvalitě a výkonnosti svědčí i dosažené výsledky v duelech s divizními celky Sušice, Strakonic, Vodňan a Volyně, které dokázali Stašští na domácím hřišti porazit.

Základní kádr tehdejší fotbalové éry tvořili hráči: Prokeš, Snopek, Hauzírek, Hladký, A.Kraml, bratři Krausové a Wurmové, V.Voldřich, J.Beneš, B.Blahout, bratři Šulcové, J.Hadrava, V.Voldřich, F.Sláma, J.Doležal a brankáři R.Stach a J.Sova.

V důsledku značné migrace lidí po roce 1945, fotbal na Stachách skončil a začal se znovu pomalu rozvíjet až po sjednocení tělovýchovy v roce 1949. V čele úsilí za obnovení kopané stáli stachovští učitelé, kteří v rámci TJ Sokol Stachy znovu založili fotbalový oddíl. Jeho předsedou se stal učitel A.Nejedlý. První přátelské zápasy s celky Zdíkova a Vacova nebyly úspěšné. Postupné budování nového mužstva a pravidelné tréninky hráčů pod vedením L.Grabmüllera a M.Šulce přinesly ovoce v dalších létech, kdy se stachovský tým začal úspěšně prosazovat v mistrovských zápasech Okresního přeboru bývalého okresu Vimperk.

Historického  úspěchu dosáhlo stachovské mužstvo v roce 1959, kdy v rozhodujícím utkání s RH Zhůří zvítězilo 3:2 a vybojovalo postup do I.B třídy. Po dvouletém působení došlo k sestupu do Okresního přeboru okresu Prachatice.

Základní kádr fotbalového mužstva této etapy tvořili hráči: M.Chamra, J.Potužník, F.Foltýn, Salamánek, V.Klíma, J.Beneš, J.Král, P.Volf, J.Žižka, V.Wurm, V.Vácha, A.Žižka, J.Voldřich, J.Hadrava, M.Žižka, F.Princ, bratři K. a Z. Kortusové a brankáři F.Janoud, F.Hadrava,  J.Vácha, později A.Pěněk, Jan Vrhel, J.Nachtman, F.Zátka, Markovič,  A.Kortus, Z.Cais,  J.Janoud.

S ohledem na četnost a sílu mužstev v okresním přeboru bylo stále těžší dostat se do vyšší soutěže. To se podařilo až za téměř 30 let v roce 1990. Během této doby se ve stachovském celku vystřídalo několik generací hráčů, kteří přebor hráli se střídavými úspěchy většinou s umístěním v horní polovině tabulky soutěže. Nejblíže k postupu měli v polovině 80-tých let, kdy neuspěli v rozhodujícím zápase se Lhenicemi.

Předpoklady k postupu však byly vytvořeny již v průběhu 70-tých let. Jistě k nim přispělo vybudované nové hřiště s travnatou plochou MNV Stachy a kabin v celkové výši 3 milióny Kč.  Ale především nová koncepce výboru FO vedeného Z.Strnadem, orientovaná na systematickou práci s mládeží. Žáci a později dorostenci narození koncem 60-tých a začátkem 70-tých let pod vedením trenérů  J.Záleského st., Z.Strnada a J.Voldřicha st., vybojovali I.A třídu a stali se nejúspěšnější v historii stašského fotbalu. Jejich základna se pozitivně projevila v úspěšném dvacetiletém působení fotbalového celku v I.B třídě. Úspěšná tradice práce s mládeží pokračuje i v současném období.

Pod vedením trenéra J.Voldřicha a vedoucího mužstva V.Fišera, se podařilo v mistrovské soutěži okresního přeboru žáků 2007-2008 stašskému celku zvítězit a postoupit do I.A. třídy, ve které po roční působení v zápasech se silnými soupeři skončilo v tabulce mezi nejlepšími mužstvy. Stejného úspěchu dosáhli v období 2009-2010 dorostenci, kteří v současné době I.A třídu hrají. To umožňuje v blízké budoucnosti vyřešit generační problém, který se již nyní vážně projevuje v mužstvu I.B třídy.

Na úspěšném postupu do I.B třídy i v roce 1990 měl velké zásluhy vedle hráčů trenér K.Pešek pod jehož vedením byly tréninky pro hráče přitažlivé, fyzicky náročné a herně zajímavé.

Stachovské mužstvo bylo a je i nyní doplňováno vhodnými přestupy a hostováním hráčů z jiných fotbalových oddílů, především z Vimperka, Zdíkova, Borových Lad a dalších. Vysoká kvalita hráčského kádru umožnila, že během celého působení v I.B třídě,  se stachovský celek umisťoval ve středu výsledkových tabulek. Sestupem byl ohrožen pouze v období 2008-2009. Naopak postup do I.A třídy jen těsně unikl stachovskému mužstvu v sezoně 1992-1993, kdy v rozhodujícím zápase prohrálo v Přešťovicích a skončilo 3. Stejně tak tomu bylo rovněž v období 2007-2008, kdy skončilo 2. za Netolicemi.

Na úspěšných výsledcích stachovského celku v průběhu 20-ti letého působení v I.B třídě má zásluhy celá řada hráčů, jako například: bratři V.F.J. Kraml, bratři Jan a Josef Voldřich, bratři J a F. Česánek, S.Schwarz,  F.Česánek mladší, bratři P. a M.Voldřich,  bratři M. a V.Šíp,  J.Hadrava, bratři L. a M. Heidenreich, bratři J. a P. Záleský, V.Kraml,  J.Pešl,  Vl.Voldřich,  V.Míčka, I.Vrhel, P.Sedláček, M.Sedláček, bratři J. a P.Foltýn, M.Russ, V.Špánek, V.Voldřich, P.Lampa, J.Líbal, V.Vačkář,  R.Blaško, J.Kočí, Psutka, D.Demeter, K.Černý, Jan Dvořák,  J.Dvořák,  P.Vondrášek,  M.Vozobule,  M.Zámek, J.Mistr,  M.Čapek,  K.Hrůša,  Novotný, M.Drabeš, J.Janoud, bratři A. a T. Eigner,  S.Bláha, L.Churavý, M.Zloch, V.Červený, J.Hušek, L.Miko, M.Petráň, V. Nosek, V.Hovorka, L.Hovorka, P.Louda, K.Solos, Vilman, P.Němec, M.Druta,  brankáři F.Kraml, F.Mondl, R.Šebánek, Vl.Fišer a mnozí další..

Více jak 10 let měl FO v OP a později v okresní  soutěži také i mužstvo B. Jeho cílem měla být výchova mladých hráčů pro celek hrající I.B třídu a zároveň uspokojovat herní potřeby těch, kteří pro svůj věk končí fotbalovou kariéru.

Tato koncepce se však neosvědčila a B tým pro nezájem hráčů v roce 2006 skončil.

Změny ve společnosti po roce 1989 kladly náročnější požadavky na řídící a organizátorskou práci výborů FO, ale i realizačních týmů mužstva I.B třídy,  zejména na trenéry. Vzhledem k pracovnímu vytížení hráčů se tréninky konají až ve večerních hodinách. Bylo nezbytné řešit dopravu hráčů ze vzdálenějších obcí a měst. Změn musela doznat i metodika a celkový průběh lekcí. Nedaří se až doposud překonávat malý zájem a slabou účast hráčů na nich.

Riziko odpovědnosti trenérů za výkonnost a výsledky mužstva v soutěži se negativně projevuje v jejich časté obměně. Dokladuje to skutečnost , že ve sledovaném období se v této funkci vystřídali: V.Churavý,  J.Voldřich st., J.Líbal,  Vl.Šíp,  F.Solus,  M.Mareš,  V.Míčka,  J.Záleský,  J.Kysilka a znovu J.Záleský.

Téměř zastaven byl tok finančních prostředků z dotací ČSTV a ČMFS na činnost fotbalových mužstev a investiční činnost FO. Růst cen dopravy, energií, stavebního materiálu a služeb, stejně tak jako dresů, kopaček, míčů a dalšího vybavení má vliv na růst celkových ročních výdajů FO. Tato situace vede výbory FO k hledání jiných zdrojů získávání finančních prostředků a jejich účelnému vynakládání.

Se značnými potížemi se zatím daří jejich zabezpečování a tok umožňovat působení všech fotbalových mužstev v mistrovských soutěžích. Rozhodující podíl zde sehrávají finanční prostředky z pronájmu vleku, ze skládky interního odpadu, příspěvků OÚ Stachy na provoz. V menší míře již ze sponzorské činnosti a to zejména cizích podniků, z přestupů a hostování hráčů a vlastní činnosti oddílu.

Je jistě ke škodě dalšího rozvoje kopané skutečnost, že oproti předválečnému období, s  vyjímkou jednorázových příspěvků, se větší stachovští podnikatelé do jejího sponzorování nezapojují.

Vyšší náročnost a požadavky na práci členů výborů se rovněž projevují v jejich časté obměně, včetně jejich vedení. Za sledované období se ve funkci předsedů FO vystřídali:  V.Míčka,  M.Žižka,  P.Louda, P.Lampa a znovu P.Louda.

Kopaná je kolektivní hra, jejíž výsledek je závislý na výkonu všech hráčů mužstva a nelze proto některé stavět nad ostatní.

Na druhé straně v bohaté tradici historie stachovské kopané oblékali jejich dres desítky vynikajících hráčů a fotbalových osobností, které by neměli být zapomenuty. Právě oni svým herním projevem rozdávali radost stachovským fanouškům,  zůstávají vzorem pro mladé,  začínající hráče.

Jistě jimi byli, či doposud jsou hráči; K.Pěněk a Z.Kortus, kteří okusili zápasy ligových soutěží, stejně jako ti, kteří se dokázali prosadit v divizi; Jos.Prokeš,  J.Šulc,  J.Hadrava,  F.Žižka,  J.Líbal,  P.Louda. Mezi ně nesporně patří; L.Heidenreich, P.Záleský,  M.Vozobule,  P.Voldřich,  F.Mondl, kteří prezentovali stachovský fotbal v zahraničních klubech.

Zapomenout nelze ani dalších výborných hráčů, kteří v jednotlivých etapách byli, či doposud jsou hlavními pilíři mužstev a strůjci jejich úspěšných výsledků v soutěžích. K nim patří brankáři; R.Stach, F.Karaml, R.Šebánek,  hráči;  J.Beneš, V.Voldřich, J.Potužák, M.Chamra, P.Bolf, V.Klíma, J.Žižka, J.Voldřich, V.Vačkář, K.Hrůša,  J.Mistr,  J.Janoud, A.Eigner,  J.Záleský,  M.Šíp,  I.Vrhel.  P.Vondrášek, M.Sedláček a další.

Všem hráčům, trenérům, činovníkům, funkcionářům,  patří za jejich zásluhy o rozvoj stachovské kopané v její historii,  upřímné poděkování současného vedení FO.

Čerpáno z kroniky FO Stachy

Fotky z historie zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Děkujeme za podporu v podzimní části soutěže!

Na všechny příznivce a fanoušky se těšíme na jaře.
První jarní kolo bychom měli odehrát 1. dubna od 16 hodin na hřišti Blaníku Strunkovice.

Jak si vedou muži?

Tabulka výsledků mužů je na stránkách
Fotbal.cz nebo Jihočeský fotbal

Rozpis utkání „Áčka“

Zajímají vás ostatní naše zápasy?
Rozpis utkání pro podzim 2017

Anketa

Líbí se vám herní projev A týmu v nové sezóně?

Nahrávání ... Nahrávání ...